donderdag 12 januari 2012

Geschiedenis Familie Augustijn en hun Pottenbakkers

                                 

                                        De Familie  "Augustijn"

De tweede dochter van Claes Jansen Houck, Geertien Claes Hoeks verbind door haar huwelijk met Augustijns Adraenssen twee voornama potmakers familie's met elkaar, waarvan de familie Augustijn ongetwijfeld de oudste brieven heeft en zich het langst handhaaft. Gezien zijn nauwe relaties met grote potmakers mogen we aannemen dat Augustijn Adraenss reeds potmaker is geweest, al komt zijn naam in het gilde niet voor. 25 januari 1587 huwd hij met Adriaenken Anthonis van der Croet. Uit dit huwelijk worden vier kinderen geboren Adraen 1590, Augustijn 1593, Sion en Lisken 1602. Augustijn adriaen sterft reeds in het begin van de 17e eeuw en zijn weduwe huwt 6 februari 1605 Pieter Cornelissen Mueren die in het potmakers vak blijft. De familie verdwijnt plotseling uit de Hervormde doopboeken. In allerlei andere archiefstukken vinden we de draad terug. Het blijkt dat ze Katholiek zijn geworden. Adriean Augustijn is gehuwd met Catelijne Geerts en heeft vijf kinderen Augustijn, Joanne, Maijken, Adriaenken en Godelieve. De enige zoon Augustijn volgt natuurlijk zijn vader op. De beide oudste dochters huwen respectievelijk met potmaker Anthony Sander cornet en de potmaker Sander Cornet, terwijl Adraenken met Hebdrik Harmanssen Hoefsmid en Godelieve met brouwersmeester Lambrechts Everaarts in het huwelijk treedt.16 September 1616 koopt Adriean Augustijn van de potmaker Pieter Daneus Lambrechts een potterij aan de Dubbelstraat, die afkomstig is van de timmerman Andries van Couveringhe geheten "de Rode Leeuw" 5 februari 1644 verkoopt zijn weduwe de potterij "de Marotte" aan haar schoonzoon Alexander Cornet, potmaker. De oude Augustijn had rechten op de potterij "de Marotte" want 28 april 1623 verkoopt zijn zoon Adraen zijn helft in het huis "de Marotte" aan zijn pleegvader Pieter Cornelissen Meuren, potbakker, die de andere helft in zijn bezit kreeg door zijn huwelijk met Adreanken Anthonis de wed. van Augustijn Adreans 28 november 1631 koopt Adriean het huis "de Marotte" terug van Pieter Willemsen. overigens is Adrean Augustijn niet de eerste de beste. Austijn Adrieanssen huwt 8 augustus 1640 met Geertien Claes Houcks, een dochter van de potmaker Claes Jansen houck en overlijd reeds het jaar daarop. Uit dit huwelijk wordt dan ook slechts een kind geboren Adrean gelukkig is dit een mannelijke telg zodat het geslacht zich in rechte lijn kan handhaven. Adriean huwt met Margrietgen Jans welk huwelijk rijk met kinderen wordt gezegend. intussen verloochent zich het potmakersbloed in zijn moeder Geertien Claes Houck niet. Reeds in 1642 treedt zij voor de tweede keer in het huwelijk met de potmaker Adrean Adreanssen Vetten, de oudste zoon van een potmaker uit Oosterhout afkomstig. Met Adrean leeft de familie weer enigzins op. 20 december 1661 treedt hij te Bergen op Zoom in het huwelijk met Margrietgen Jans en vanaf het volgende jaar vinden we een reeks van 14 kinderen in de Hervormde doopboeken Augustijn en Jan houden het potbakkersvaan hoog. Bijna de helft van deze kinderen overlijdt op jeugdige leeftijd. De jongste zoon Jan is bij zijn huwelijk met Cornelia Govertse van der Kuyl schipper van beroep maar later meester potbakker. Augustijn treedt in zijn vaders voetsporen, maar gaat een beroerde tijd tegemoet . zijn vader wist zich tot gezeten burger op te werken naast zijn potterij "Boom der Liefde" koopt hij 29 maart 1675 van de familie Vetten een stal "het Hammeken"gelegen aan de Dubbelstraat . 12 juli koopt hij van zijn mede erfgenamen een huis en erf eveneens aan de Dubbelstraat gelegen en op 12 november 1688 vermeerdert hij weer zijn bezit met de potterij van Thomas Janssen een flink bedrijf afgaande van de koopsom.

Na ruim een eeuw de Bergse potten te hebben gevormd en gebakken zet de familie Augustijn niet alleen het oude beroep voort in de 18e eeuw maar weet zich ook in de 19e eeuw volledig te handhaven. We vermelden reeds dat uit het huwelijk van Adrean Augustijn met Margrietgen Jans o.a. de zoons Augustijn en Jan werden geboren. Uit zoon Jan stammen in rechte lijn Govert Janse Augustijn, Adrean Janse Augustijn, Jan Goverts Augustijn, Goverts Govert Augustijn, Jan Adreans Augustijn, Govert Jansen Augustijn, Govert Marinus Augustijn Allen pottenbakkers te Bergen op Zoom.Geen opmerkingen:

Een reactie posten